+ 25210 37107
Τέρμα Χρυσοβέργη Δράμα - 66100

Προφιλ Εταιρείας

Η εταιρεία ΕΥΣΤΑΤΟΓΛΟΥ Π. & Σ. ΕΠΕ  λειτουργεί με την σημερινή νομική της μορφή, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης από το  2011 ( ΑΡΙΘ .ΦΕΚ 4801 -24/06/2011) .

Νόμιμοι εκπρόσωποι και ιδρυτές της εταιρείας είναι ο Ευστάτογλου Παναγιώτης  και ο Ευστάτογλου Συμεών.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται  στον κλάδο της μεταφοράς .Συνεργαζόμαστε με τα πιο συνεπή και αξιόπιστα πρακτορεία πανελλαδικά αναλαμβάνοντας τη  συσκευασία και φορτοεκφόρτωση οικοσκευών, διανομές εμπορευμάτων στην πόρτα σας  (door to door) και γενικές μεταφορές ολοκλήρων ή τμηματικών φορτιών

Διαθέτουμε άδεια συλλογής και μεταφοράς , σε πανελλαδική κλίμακα, αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών (Η.Σ.) και συσσωρευτών Μολύβδου – Οξέως και Νικελίου – Καδμίου .

Η έδρα της εταιρείας μας βρίσκεται στην Δράμα ,στην οδό Τέρμα Χρυσοβέργη ,με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 3.000 τ.μ.

 Διαθέτουμε  δυο συρόμενα φορτηγά, δυο φορτοταξί με υδραυλικές πόρτες και ένα μικρό επαγγελματικό ημιφορτηγό.