+ 25210 37107
Τέρμα Χρυσοβέργη Δράμα - 66100

Προφιλ Εταιρείας

Η εταιρεία ΕΥΣΤΑΤΟΓΛΟΥ Π. & Σ. ΕΠΕ  λειτουργεί με την σημερινή νομική της μορφή, ως Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης από το  2011 ( ΑΡΙΘ .ΦΕΚ 4801 -24/06/2011) .

Νόμιμοι εκπρόσωποι και ιδρυτές της εταιρείας είναι ο Ευστάτογλου Παναγιώτης  και ο Ευστάτογλου Συμεών.

Η εταιρεία μας δραστηριοποιείται  στον κλάδο της μεταφοράς .Συνεργαζόμαστε με τα πιο συνεπή και αξιόπιστα πρακτορεία πανελλαδικά αναλαμβάνοντας τη  συσκευασία και φορτοεκφόρτωση οικοσκευών, διανομές εμπορευμάτων στην πόρτα σας  (door to door) και γενικές μεταφορές ολοκλήρων ή τμηματικών φορτιών

Διαθέτουμε άδεια συλλογής και μεταφοράς , σε πανελλαδική κλίμακα, αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών (Η.Σ.) και συσσωρευτών Μολύβδου – Οξέως και Νικελίου – Καδμίου .

Η έδρα της εταιρείας μας βρίσκεται στην Δράμα ,στην οδό Τέρμα Χρυσοβέργη ,με ιδιόκτητες εγκαταστάσεις 3.000 τ.μ.

 Διαθέτουμε  δυο συρόμενα φορτηγά, δυο φορτοταξί με υδραυλικές πόρτες και ένα μικρό επαγγελματικό ημιφορτηγό.

You can relax knowing your essay will be completed by a professional when you engage a writing service for it. Essay writing is a lengthy process, requiring careful research and thorough comprehension of the subject. There is a need to design the perfect structure and edit the contents. Your paper will be awarded the best grade by picking the correct business to write your assignment. Why should you delay any longer? In this article, we’ll discuss the advantages of using a writing service.