+ 25210 37107
Τέρμα Χρυσοβέργη Δράμα - 66100

Μεταφορά και περισυλλογή χρησιμοποιημένων συσσωρευτών

Η εταιρεία » ΕΥΣΤΑΤΟΓΛΟΥ ΕΠΕ» δραστηριοποείται σε πανελλαδική κλίμακα με την μεταφορά και την περισυλλογή  αποβλήτων ηλεκτρικών στηλών (Η.Σ.) και συσσωρευτών Μολύβδου – Οξέως και Νικελίου – Καδμίου .Διαθέτει ως εκ τούτου άδεια με αριθμό (ΑΔΑ:4ΑΧ8ο-Μ1Ν /06-09-2011) και έχει σύμβαση συνεργασίας με τα συστήματα RE-BATTERY A.E. (19-03-2013) , ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ ΑΕ (08-09-2013) και SUNLIGHT RECYCLING (01-04-2015). Διαθέτει επίσης σύμβαση ADR, Aσφαλιστήριο συμβόλαιο αστικής ευθύνης προς τρίτους από ρύπανση, ιδιωτικό συμφωνητικό συμβούλου ασφαλείας για την μεταφορά επικίνδυνων εμπορευμάτων.

Άδειες / έγγραφα

pdf-iconΑΔΕΙΑ ΣΥΛΛΟΓΗΣ ΚΑΙ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ


pdf-iconΑΣΦΑΛΙΣΤΗΡΙΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ


pdf-iconΣΥΜΒΑΣΗ ADR 1.09.2014


pdf-iconΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ RE-BATTERY AE


pdf-iconΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ SUNLIGHT RECYCLING


pdf-iconΣΥΜΒΑΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ ΜΕ ΣΥ.ΔΕ.ΣΥΣ. ΑΕ